Genta - Equine

Gentamícín - 100 mg/ml - 100 ml.

Til meðferðar við sýkingum í neðri öndunarvegi hesta af völdum loftháðra, gram-neikvæðra baktería sem næmar eru fyrir gentamícíni. Notið ekki handa hestum sem gefa af sér kjöt og mjólk til manneldis.

SmPC